Barnklinikdagarna 2018

Barnklinikdagarna 2018

Barnklinikdagarna är ett återkommande event för alla oss som arbetar med barn och ungdomar inom sjukhusvärlden, primärvården eller habiliteringen. Vi som deltar är samtliga fysioterapeuter med olika specialistkunskaper.

Barnklinikdagarna arrangeras i regel vart annat år och ansvaret flyttas varje gång mellan olika kliniker runt om i landet. De senaste årens arrangörer har varit Lund, Stockholm ( Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna) samt Uppsala (Akademiska Barnsjukhuset).

Vårt mål med barnklinikdagarna 2018 är att så många som möjligt ska känna ett intresse av att vilja komma till oss i Västerås och dela två dagar med föreläsningar, diskussioner och samverkan. Detta för att fördjupa kunskaper, bygga nya nätverk samt skapa nya kontakter och träffa likasinnade kollegor från stora delar av vårt land. Vi hoppas att så många som möjligt från primärvården, sjukhusen, habiliteringen och alla andra arbetsplatser där man har barnet som sin patient kommer att vilja närvara hos oss under dessa två dagar och göra dem så bra som möjligt.