Posters

Accepterade posters inför Barnklinikdagarna 2018.

Johan Kumblad -Behandling av barns spänningshuvudvärk eller migrän med akupunktur. Utvärdering av vetenskaplig evidens, samt beskrivning av använda utfallsmått och rapporterade behandlingseffekter. - En systematisk litteraturstudie.

Lotta Bjurvald - Musculoskeletal Pain in Obese Children and adolescents at a Specialized Pediatric Obesity clinic.