Barnklinikdagarna 2018

Poster presentation

Under Barnklinikdagarna kan du självklart presentera en vetenskaplig poster som en del av din specialisering eller bara för att nå ut med din forskning eller studier.

Samtliga deltagare hälsas härmed välkomna att presentera sina vetenskapliga studier eller forskning i posterformat under barnklinikdagarna.

Samtliga posters kommer att anslås i närhet till föreläsningssalen och det kommer finnas tillfälle att diskutera kring dessa både vid för- och eftermiddags fikat under båda dagarna.

Pris kommer att lämnas ut till bästa genomförda poster och ett antal andra priser kommer även att delas ut under avslutningseftermiddagen.

Vi vill att samtliga som tänker sig att presentera sin poster skickar in sitt abstrakt senast den 23/2 2018. Senast den 2/3 2018 kommer ni att få återkoppling om ert abstrakt är godkänt eller inte.

Samtliga abstrakts skickas till: johan.kumblad@regionvastmanland.se

Frågor gällande abstrakt skickas till ovan.


Instruktioner för abstrakt.

Instruktioner:

- Abstrakt ska skrivas på svenska eller engelska, max 2200 tecken inklusive blanksteg, rubrik, författarens för och efternamn utan titel.

- Föredragshållarens namn ska stå först bland författarnamnen som ska följas av uppgift om arbetsplats och ort för respektive författare.

- Strukturera texten enligt exempel till vänster med följande indelning: Bakgrund och syfte, Metod, Resultat och diskussion samt konklusion.

- Godkända abstrakt kommer att presenteras på hemsida samt lämnas ut till deltagare vid barnkliniksdagarna.