Barnklinikdagarna 2018

Presentation av föreläsare

Här kommer en kortare info om de som kommer och föreläser för oss på Barnklinkdagarna 2018.

Magnus Aspdahl - Leg Fysioterapeut vid Astrid Lindregns Barnsjukhus i Solna, Stockholm. Nyligen mottagit Aroseniusfondens stipendium för sina uppföljningsstudier kring patienter med Hemofili.

Åsa Fowler - Barnläkare, PhD, Sektionen för akutsjukvård för barn, Astrid Lindgrens barnsjukhus Huddinge. Disputerade 2014 med sin avhandling: Acute Encefalitis in childhood: Clinical characteristics and outcomes with special reference to thick-born encefalitis.

Thomas Sejersen - Professor och överläkare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna samt vid Karolinska Institutet och Institutionen för kvinnor och barns hälsa.

Åsa Bartonek och Anette Stolpe - Åsa är legitimerad Fysioterapeut och Docent verksamt på Astrid Lindgrens barnsjukhus samt knuten till institutionen för kvinnor och barns hälsa på Karolinska Institutet, Anette är även hon legitimerad Fysioterapeut men verksam sedan många år inom Habiliteringscentrum för barn i Stockholms läns landsting.

 Stefan Lundeberg - Överläkare med dr, Smärtbehandlingsenheten för barn vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus,  Solna. Samt författare till flertalet böcker inom smärta och smärtbehandling och styrelsemedlem i Svensk Barnsmärtförening.

Anna Karin Andersson - Leg Fysioterapeut samt Med dr vid Mälarsjukkhuset i Eskilstuna och vid Mälardalens högskola. Aktuell med avhandlingen: Everyday functioning in six year old Children born preterm.

Anna Hellsten - Leg Fysioterapeut, verksam på Sport och rehabkliniken, Stockholm. Särskild kompetens inom ortopedisk manuell terapi samt idrottsmedicin. Ofta anlitad föreläsare gällande knäproblematik.

Johan Plate - Föreläsare inom prestationspsykologi, idrottspsykologisk rådgivare samt författare till flertalet populära böcker inom ämnet idrottspsykologi bland annat.

Maiike Fransen och Emma Sandlin - Leg Fysioterapeuter verksamma på Akademiska sjukhuset, Uppsala. Optimus är ett team som utreder barn i åldrarna 0-6 år som har svårigheter inom två eller flera områden ( t ex språk, beteende, samspel, motorik och kommunikation) på en nivå som påverkar barnet i vardagen.

Bryggan i Gävleborg - Johanna Luthman och Alexandra Larsson Leg Fysioterapeuter verksamma vid Barnkliniken på Gävle sjukhus samt Monica Blomberg, samordnare Bryggorna Gävleborg, leg Sjuksköterska och mångårigt verksam inom BUP.